2. เลือกประเภทเว็บไซต์ของท่าน

เว็บองค์กร/บริษัท/ผลงาน

แสดงข้อมูลบริษัท ประวัติ บริการ
หรือผลงานของท่าน

ขายของออนไลน์

มีระบบจัดการสินค้า สั่งซื้อ ออกบิล
รายงานการขาย

เว็บข่าวสารบทความ

เว็บเขียนข่าวสาร/บทความ
สามารถแชร์ขึ้น Social Media ได้